ارتباط با ما

ایران - تهران - خیابان سمیه - بین مفتح و فرصت - شماره 168

کدپستی 1581974411

تلفن : ( +9821) 8882 5616-7, 8881 2251-2, 8883 9099

فکس : ( +9821) 8883 9095

تلفن مستقیم رستوران : ( +9821) 8831 7454-5, 8830 4463

موقعیت هتل بر روی نقشه